Udział Mazowieckiego Centrum w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu w grudniu 2020 r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

PODZIĘKOWANIE

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy składa serdeczne wyrazy podziękowania Samorządowi Województwa Mazowieckiego za uzyskane wsparcie w walce z pandemią w ramach projektu :

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

W ramach bezpłatnego użyczenia lub darowizny Szpital otrzymał wsparcie w postaci:

– cykliczne dostawy środków ochrony osobistej – 1 244 502,58zł – UMWM

Sprzęt medyczny otrzymany na walkę z COVID-19 od UMWM  
Rodzaj sprzętu Wartość Darczyńca
Ssak medyczny 2szt. 5 832,00 UMWM
Koncentrator tlenu THOMAS 6szt. 19 440,00 UMWM
Pulsoksymetr 10szt. 3 142,56 UMWM
Aparat do szybkiego toczenia płynów 1szt. 273,32 UMWM
Aparat do mierzenia ciśnienia 10szt. 3 289,30 UMWM
Laryngoskop z oprzyrządowaniem 1szt. 1 198,33 UMWM
Reduktory tlenowe 40szt. 10 843,20 UMWM
Termometr 12szt. 1 918,08 UMWM
Stetoskop 12szt. 712,80 UMWM
Aparat Ambu 1szt. 625,86 UMWM
Lampa bakteriobójcza 6szt. 10 295,10 UMWM
Termometr bezdotykowy pomiar temp. 1szt. 89 173,77 UMWM
Ogrzewacz płynów 1szt. 11 538,45 UMWM
Ogrzewacz płynów 1szt. 11 538,45 UMWM
Kriosonda pneumonologiczna 1szt. 11 705,04 UMWM
Kriosonda pneumonologiczna 1szt. 11 705,04 UMWM
Wirówka laboratoryjna MPW-352 3szt. 37 135,02 UMWM
Stacja dokująca z pompami 1szt. 19 575,00 UMWM
Stół zabiegowy 1szt. 29 000,00 UMWM
Szafa na leki z obrotowymi panelami 10szt. 110 667,60 UMWM
Cieplarka 1szt. 54 120,00 UMWM
Zamrażarka niskotemp. 1szt. 38 640,00 UMWM
Chłodziarka farm. 2szt. 13 173,30 UMWM
Myjka płuczko dezynfektor 1szt. 35 629,20 UMWM
     
Darowizny inwestycyjne    
Rodzaj sprzętu Wartość Darczyńca
Zwiększenie wartości paw.A Modernizacja pomieszczeń 166 797,62 UMWM
Zwiększenie wartości paw.B Modernizacja pomieszczeń 41 699,41 UMWM
Poczekalnia tymczasowa Paw.B 67 650,00 UMWM
Poczekalnia tymczasowa Paw.Gł. 67 650,00 UMWM
Zwiększenie wartośc Hospicjum- Modernizacja wewnetrznych dróg komunikacyjnych. Wydzielenie izolatki i pokoju spotkań 189 123,13 UMWM
Zwiększenie wartość Paw. Gł. Modernizacja schładzania i wentylacji 250 846,20 UMWM
Agregat 6szt.do modernizacji schładzania i wentylacji 142 753,80 UMWM
Rozbudowa rurociągu instalacji tlenowej 98 820,00 UMWM
     
Sprzęt medyczny otrzymany w ramach użyczenia na walkę z COVID-19 od UMWM
Rodzaj sprzętu Wartość Darczyńca
Aparat RTG 563 436,00 UMWM
Łóżka z szafkami 3szt. 124 629,84 UMWM
Łóżka z szafkami 2szt. 83 086,56 UMWM
Aparat USG 162 999,00 UMWM
Wideobronchoskop dla dzieci 85 320,00 UMWM
Nebulizator 8 442,70 UMWM
Pompa obrotowo perystaltyczna 2 150,50 UMWM
Barwiarka 69 911,17 UMWM
Mikroskop 15 500,00 UMWM
Mikroskop 15 500,00 UMWM
Mikroskop z kamera 17 600,00 UMWM
Aparat USG mobilny 74 000,00 UMWM
Aparat RTG 495 000,00 UMWM
Aparat EKG 3szt. 19 440,00 UMWM
Analizator hematologiczny 93 959,99 UMWM
Aparat RTG 934 350,00 UMWM
Komora laminarna 2szt. 87 945,00 UMWM
Wózek do przewożenia chorych 10 990,08 UMWM
Wózek medyczny anestezjologiczny 3szt. 25 764,48 UMWM
Łózko szpitalne LUNA 28szt. 368 507,70 UMWM
Bronchoskop 2szt. 238 633,70 UMWM
Tor wizyjny 704 925,85 UMWM
Myjnia endoskopowa 149 064,90 UMWM
Kardiomonitor 3szt. 63 899,99 UMWM
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 10szt. 174 960,00 UMWMSprzęt otrzymany w 2021r.

Rodzaj sprzętu Wartość Darczyńca
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 4szt. 38 011,68 UMWM
Sprzęt otrzymany na walkę z COVID-19 od UMWM
Rodzaj sprzętu Wartość
Dekontaminator EOLIS 5szt. 103 935,00
System dezynfekcji SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 21 492,00
System dezynfekcji SANIVIR Biospray HCS ILACLAMA 21 492,00
Urządzenie do biodekontaminacji pomieszczeń 184 500,00
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 3szt. 29 151,00
Urządzenie do dekontaminacji Hygeolis 4szt. 64 368,00