Odczynniki do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii
Termin: 2019-11-29