Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i rozbudowę dróg wewnętrznych na terenie MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 w ramach zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 – etap I dokumentacja ”.
Termin: 2019-10-21