Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu wykrywającego geny odporności na Rifampicynę i Izoniazyd u M. Tuberculosis metodą PCR w plwocinie i innych materiałach uzyskanych od pacjenta
Termin: 2019-10-18