Zadanie nr 1 -Dostawa odczynników do wykrywania prątka w materiałach uzyskanych od pacjentów metodą PCR wraz z dzierżawą aparatu do Real-time PCR oraz zwalidowanego z nim automatycznego aparatu do ekstrakcji DNA Zadanie nr 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykrywania obecności antygenów bakterii trudno rosnących i wirusów w materiale uzyskanym od pacjentów metodami o wysokiej czułości
Termin: 2019-10-08