Hospicjum w nowej odsłonie

W kwietniu br. trwały prace remontowe w Hospicjum Stacjonarnym im. Św. Patryka. Dzięki dotacji otrzymanej z budżetu województwa mazowieckiego możliwa była całkowita wymiana wykładziny. Ponadto odświeżone zostały sale chorych oraz zmodernizowano instalacje ppoż. i przyzywową. Podniesienie standardu pomieszczeń w hospicjum stanowiło jeden z ważniejszych celów ujętych w planie działania szpitala w 2019 roku.

Hospicjum przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy działa od 2001 roku. Rocznie przyjmuje około 300 pacjentów wymagających całodobowej opieki personelu medycznego i pielęgniarskiego. Są to głównie osoby niepełnosprawne, często w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Mając na celu możliwie najdłuższe podtrzymywanie sprawności pacjentów w placówce prowadzone są działania rehabilitacyjne i terapeutyczne.

W pierwszych dniach maja br. pacjentów odwiedzili przedstawiciele Rady Społecznej szpitala. Przewodniczący Rady Społecznej, a zarazem Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska wsparli starania MCLChPiG i dzięki nim pozyskano dotację w kwocie blisko 100 000 złotych.