DOSTAWA Odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatów do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis- 2 szt
Termin: 2019-06-04