Dostawa i Nasadzenie 160 drzew na ternie M.C.L.Ch.P. i G. w Otwocku ul. Reymonta 83/91 zgodnie z Projektem Nasadzeń Zastępczych oraz Decyzją nr 1022/2017 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Termin: 2019-05-31