DOSTAWA 1. Odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych 2. Odczynników, testów i materiałów pomocniczych uzupełniających diagnostykę mikrobiologiczną wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i lekowrażliwości Mycobacterium Tuberculosis
Termin: 2019-05-17