Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu w częsci zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91
Termin: 2019-02-05