Dostawa zespołu pompowego w oparciu o wymiennik wodno-glikolowy oraz montaż i uruchomienie w/w zespołu w oparciu o insniejącą instalację C.O. i skonfigurowanie z pracą systemu mechanicznej wentylacji i klimatyzacji obejmującego Blok Operacyjny w budynku Pawilonu A w Otwocku ul. Reymonta 83/91
Termin: 2019-02-07