Wyposażenie i aparatura medyczna w ramach zadania pn.”Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A’ – 8 zadań
Termin: 2018-12-18