Zlecenie rozbiórki wiat magazynowych

Dyrekcja Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku informuje o zleceniu rozbiórki wiat magazynowych.
Zlecenie obejmuje:
1. rozbiórkę wiat magazynowych stalowych na terenie szpitala przy ul. Narutowicza 80
2. wycięcie i przewiezienie ogrodzenia ( przęsła metalowe) z terenu szpitala z ul. Narutowicza 80 na teren szpitala przy ul. Reymonta 83/91

Wykonawca powinien przedstawić proponowaną cenę odbioru złomu ( cena za 1 kg złomu). Cena powinna uwzględniać koszt rozbiórki wiat i przeniesienia ogrodzenia.
Oferty należy składać do dnia 12 listopada do godz. 10:00 .
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym tel. 22 34 46 430 w godzinach 800 -1400 do dnia 8 listopada 2018r.