Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – rozstrzygnięcie

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22 października 2018 r., godz. 12.00. Do konkursu zgłoszono jedną ofertę na pakiet II.

Komisja konkursowa, uwzględniając wszystkie koszty związane z udzielanym świadczeniem ponoszone przez Zamawiającego, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego wybrała ofertę:

w PAKIECIE II wykonywania i opisów badań scyntygraficznych:

NUKLEOMED NZOZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegańskiej 46A, 04-736 Warszawa

 

W pozostałych zakresach (pakietach I, III i IV) unieważnia się postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z uwagi na brak złożonych ofert w każdym z kolejno wyznaczonych terminów.