Dostawa mebli,sprzętu i wyposażenia medycznego i socjalnego w ramach zadania:”Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A”
Termin: 2018-11-15