Dostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja Bloku operacyjnego w Pawilonie A” – 14 zadań
Termin: 2018-10-15