Odpowiedzi na pytania do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym

Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym linku:

Pytania

Pliki