Odpowiedzi na pytania do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu w Warunkach Konkursu P.8, pp 8.1: „Wykonywanie świadczeń w pracowni tomografii komputerowej Oferenta zlokalizowanej w odległości do 5 km od siedziby Udzielającego Zamówienia.”

NIE

 

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu w Warunkach Konkursu p.8, pp 8.2: „Wykonywanie świadczeń pacjentom kierowanym z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy we wszystkie dni robocze w godzinach co najmniej od 9:00 do 12:00. W powyższych godzinach pracownia TK musi być przeznaczona do wyłącznej dyspozycji na badania pacjentom kierowanym przez Zamawiającego.”

NIE