Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 140.268,25 zł