Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dezynfekcją ścieków dla Pawilonu Głównego, ul. Reymonta 83/91 w Otwocku, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 532999,47 zł.