AKTUALIZACJA! Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym

Z uwagi na brak zainteresowania konkursem i brak złożonych ofert w dwóch kolejnych terminach Dyrekcja Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy dopuszcza wydłużenie terminu opisu badań planowych z 24 do 48h.

Jednocześnie przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 30.07.2018 r. godz 11.00