Realizacja robót budowlanych i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego w ramach zadania : „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A”
Termin: 2018-04-27