Konkurs ofert dla lekarzy 2017 – rozstrzygnięcie

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 19/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i magistrów psychologii.

W dniu 13.12.2017 r. Komisja konkursowa w składzie:
1. Marcin Bender – przewodniczący
2. Grzegorz Krasowski
3. Barbara Wilczek
przystąpiła do otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert w zakresach:

1. PSYCHOLOGIA
– Złożono 3 oferty – oferty spełniały kryteria formalne – wszystkie oferty zostały przyjęte w wymiarze proponowanym oferentom:
1. Pani Milena Dzienisiewicz – 20h/msc
2. Pani Ewa Boryń – 100h/msc
3. Pani Renata Gustowska – 32h/msc

2. PATOMORFOLOGIA
– Nie złożono żadnej oferty;

3. ANESTEZJOLOGIA
– Złożono 1 ofertę spełniającą kryteria formalne – oferent został zaproszony do negocjacji w kwestii proponowanej kwoty wynagrodzenia;

4. UROLOGIA
– Nie złożono żadnej oferty;

5. PULMONOLOGIA
– Złożono 2 oferty spełniający kryteria formalne;
1. Pan Wojciech Leja (Poradnia Chorób Płuc oraz Pracownia Bronchologii – oferta została przyjęta;
2. Pan Daniel Dobrenko (Oddział Chorób Płuc) – oferent został zaproszony do negocjacji w kwestii proponowanej kwoty wynagrodzenia;

6. WYKONYWANIE BADAŃ BRONCHOSKOPOWYCH
– Złożono 1 ofertę spełniającą kryteria formalne – oferta została przyjęta;

7. LARYNGOLOGIA
– Nie złożono żadnej oferty;

8. MEDYCYNA PRACY
– Złożono 1 ofertę spełniającą kryteria formalne – oferta została przyjęta;