Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego 16 rzędowego wraz wyposażeniem w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego w MCLChPiG – etap II”
Termin: 2018-01-10