Konkurs ofert dla lekarzy 2017

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy i magistrów psychologii na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku w zakresie:
1. Psychologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez magistra psychologii klinicznej
lub psychoonkologa w Hospicjum i oddziałach szpitala;
2. Patomorfologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w
Pracowni Patomorfologii;
3. Anestezjologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w
oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
4. Urologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w Gabinecie
Konsultantów i oddziałach szpitala;
5. Pulmonologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w Poradni
Chorób Płuc/Pracowni Bronchologii/Oddziale Chorób Płuc
6. Wykonywania badań bronchoskopowych – świadczenia zdrowotne udzielane przez
lekarza specjalistę w Pracowni Bronchologii;
7. Laryngologii – konsultacje udzielane przez lekarza specjalistę w Gabinecie
Konsultantów i oddziałach szpitala;
8. Medycyny pracy – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę
pełniącego funkcję lekarza zakładowego w Ambulatorium zakładowym.

 

ADNOTACJA 1.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy informuje, iż termin na składanie ofert ulega wydłużeniu do dnia 13 grudnia 2017 r.

Pliki