Odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i wykonania lekowrażliwości
Termin: 2017-10-06