Zakup i montaż kotła c.o. – dwupaliwowego (olejowo-gazowego)

Zakup i montaż kotła c.o. – dwupaliwowego (olejowo-gazowego) – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 38 179,20 zł (2017r.)