Odczynniki, materiały kalibracyjne, kontrolne i inne materiały zuzywalne wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki kardiologicznej
Termin: 2017-07-26