Szpital


W skład Centrum wchodzi 10 oddziałów szpitalnych, liczących 438 łóżek szpitalnych ,w tym 25 łóżek hospicyjnych oraz poradnie chorób płuc dla dorosłych, chirurgii klatki piersiowej, rehabilitacyjne.

 

Przy Centrum istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących co pozwala naszym młodym pacjentom kontynuować naukę w czasie pobytu w szpitalu.

 

Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy prowadząc działalność na 438 łóżkach leczy przeciętnie rocznie ok.8 tys. pacjentów.

W 2005 roku osiągnęliśmy nasz cel strategiczny; koncentrację działalności medycznej na jednym terenie -w głównym kompleksie budynków szpitalnych. Przyniosło to nie tylko oczekiwane oszczędności ale poprawę organizacji oraz jakości świadczeń medycznych i hotelowych. Systematyczna modernizacja aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, wprowadzenie systemów kontroli jakości, stanowią o potencjale Centrum, jako ośrodka specjalizującego się w chorobach układu oddechowego. Posiadane akredytacje w zakresie szkolenia podyplomowego w dziedzinach chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej oraz chorób wewnętrznych dają gwarancje wysokiego poziomu merytorycznego kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.