Centrum posiada umowę na świadczenie usług
z
Narodowym Funduszem Zdrowia