Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540430710-N-2021 z dnia 07.05.2021 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540430266-N-2021
Data: 04/05/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Krajowy numer identyfikacyjny 67671400000000, ul. ul. Narutowicza  80, 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 34 46 471, e-mail zampub@otwock-szpital.pl, faks 22 34 46 474.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: pkt1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 12.05.2021 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 10.05.2021 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VIII
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia ofert 12-05-2021 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia ofert 17-05-2021 10:15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych