Konkurs na stanowisko koordynatora d/s logistyki

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
ogłasza konkurs na stanowisko


Koordynator ds. logistyki

wymagania
wykształcenie średnie

min. 10 lat doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w policji lub straży pożarnej

pożądane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

umiejętność obsługi komputera

prawo jazdy kat. B

odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych

mile widziane referencje

zakres podstawowych obowiązków

  • Organizacja transportu gospodarczego na terenie MCLChPiG,  w tym dostarczanie do miejsc
                 przeznaczenia materiałów, leków i odpadów medycznych
  • Koordynacja transportu sanitarnego
  • Zarządzanie flotą samochodową szpitala, w tym nadzorowanie przeglądów i napraw
  • Gospodarowanie majątkiem szpitala i optymalizacja wykorzystania wyposażenia
  • Utrzymanie porządku i czystości na terenie MCLChPiG, w tym utrzymanie terenów zielonych
  • Bezpośrednie zarządzanie zespołem pracowników.

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie do 15 kwietnia 2024 r. w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80 kod 05-400. Na kopercie kandydat powinien umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. logistyki” lub przesłać mailem na adres sekretariat.otw@otwock-szpital.pl w tytule wiadomości proszę zaznaczyć „Konkurs na stanowisko Koordynatora ds. logistyki”.

MCLChPiG zastrzega kontakt jedynie z wybranymi kandydatami lub możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu po wyłonieniu spełniającego oczekiwania kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr, tel. 22 344 64 15

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”