Oferta pracy dla specjalisty w Sekcji Informatyki

Mazowieckie Centrum  Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
zaprasza do współpracy osoby na stanowisko:

Głównego Specjalisty ds. Informatyki

Zakres podstawowych zadań:

– odpowiada za prawidłowe działanie Samodzielnej Sekcji Informatyki;
– nadzoruje  realizację zadań związanych z instalowaniem, uruchamianiem i zapewnieniem działania podstawowych usług dostępnych lub tworzonych poprzez rozwiązania informatyczne i realizowanych za pomocą oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego w Centrum,
– nadzoruje zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych Centrum, zarządzanie ochroną danych osobowych w trakcie gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania w zakresie wynikającym
 z przepisów o ochronie danych osobowych;
– sprawuje kontrolę nad wprowadzaniem wszelkich zmian w systemach informatycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
–  odpowiada za dokumentację techniczną oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego ( licencje, projekty, umowy serwisowe, plany modernizacji i zakupów itp.);
– pełni obowiązki Administratora Systemu Teleinformatycznego;
– nadzoruje ochronę danych osobowych w sieci i systemach informatycznych;
– sprawuje nadzór nad dokumentacją informatyczną z zakresu danych osobowych.

Od kandydatów do pracy wymagamy:

– wykształcenie wyższe  o kierunku informatycznym;
– znajomość systemów operacyjnych i podstawowych aplikacji,
– doświadczenie w obsłudze firm ;
– zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań :
– znajomość Szpitalnych Systemów Informatycznych.

Osobom, które dołączą do naszego zespołu, oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w  Samodzielnej Sekcji Informatyki;

Jeżeli chcesz z nami pracować, prześlij do nas CV na adres email: jwlodarczyk@otwock-szpital.pl
 w temacie wpisując „Główny Specjalista w Sekcji Informatyki ”.
Oferty przyjmujemy do dnia 16 lutego 2024r.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 344 64 15.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”