Dostawa urządzeń medycznych – 6 pakietów w ramach zadania : „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
Termin: