Praca dla technika rtg.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy zatrudni
technika rtg.

Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
-Wynagrodzenie do uzgodnienia.
Osoba do kontaktu :
dr n. med. Grzegorz Krasowski z-ca Dyrektora d/s Medycznych,
tel. 22 344 64 00
e-mail : sekretariat.otw@otwock-szpital.pl