Oferta pracy z-ca kierownika działu technicznego

Mazowieckie Centrum zatrudni:

Zastępcę Kierownika Działu Technicznego

ZADANIA

  • Zarządzanie infrastrukturą techniczną MCLCHPiG, w tym nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji.
  • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, kotłowni, stacji Trafo, agregatów oraz innych urządzeń technicznych.
  • Koordynacja prac remontowych, procedur usuwania awarii oraz realizacji napraw instalacji i urządzeń.
  • Koordynacja inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie MCLChPiG, w tym udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wyłanianiu wykonawców, odbiorach prac i nadzorowaniu ich przebiegu.

WYMAGANIA

Wykształcenie wyższe techniczne (tytuł inżyniera)

Udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w zakresie nadzorowania infrastruktury technicznej

Dyspozycyjność ( interwencje w przypadku awarii)

Predyspozycje umożliwiające efektywne zarządzanie pracownikami

OFERTA

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Wynagrodzenie do negocjacji

Możliwości rozwoju w przyjaznym środowisku pracy

Oferty prosimy kierować do Działu Kadr.

adres : jwlodarczyk@otwock-szpital.pl

tel: 22 344 64 15