Doposażenie kliniki i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

Doposażenie kliniki i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 315,98 zł (2017r.)