Mazowieckie Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

 


 


AMBULATORIUM ZAKŁADOWE

05-400 Otwock ul. Narutowicza 80
Pawilon J